จริงหรือ…ผักใบเขียว ป้องกันเบาหวาน

ในประเทศไทย ภาพรวมผู้ป่วยเบาหวานไม่น่าจะต่ำกว่า 4 ล้านคน โดยในจำนวนนี้มีทั้งผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นและผู้ป่วยเดิมซึ่งป่วยยาวนานขึ้น อีกทั้งพบการป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เป็นในผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นในเด็ก

นอกจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกหลัก การละเลยไม่ออกกำลังกาย และ ความเครียดยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเบาหวานแต่เชื่อไหมว่าผักใบสีเขียวสามารถป้องกันโรคเบาหวานได้ เรื่องใหญ่ที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือระดับน้ำตาลในเลือด ถ้าหากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปก็เสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวานขึ้นตา หรือแม้แต่โรคหัวใจ และ หลอดเลือดได้