ไม่ต้องแก่ ก็เสื่อมได้ อาการสมองเสื่อมในวัยรุ่น

ปัจจุบันอาการสมองเสื่อมพบอยู่ในทุกช่วงอายุ

You are here: